Escitalopram

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Martin Anders, Ph.D.
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.1
Autoři - působiště: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
1 Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň

Souhrn

Escitalopram je selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (selective serotonin reuptake inhibitor – SSRI) z interneuronálních synapsí v centrálním nervovém systému. Byl identifikován v racemické směsi stereoizomerů citalopramu jako podstatně účinnější SSRI vyznačující se i poněkud odlišnou receptorovou charakteristikou oproti R-citalopramu. Indikován je k léčbě depresivních epizod a panické úzkostné poruchy s agorafobií nebo bez agorafobie.

Escitalopram je selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (selective serotonin reuptake inhibitor – SSRI) z interneuronálních synapsí v centrálním nervovém systému. Byl identifikován v racemické směsi stereoizomerů citalopramu jako podstatně účinnější SSRI vyznačující se i poněkud odlišnou receptorovou charakteristikou oproti R-citalopramu. Indikován je k léčbě depresivních epizod a panické úzkostné poruchy s agorafobií nebo bez agorafobie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky