Výběr dalších NÚ léčiv.

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: Výběr z literatury

Souhrn

Konvenční a atypická antipsychotika a riziko hospitalizace z důvodu komorových arytmií či srdeční zástavy

Riziko malformací při podávání lamotriginu během těhotenství

Riziko Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy u pacientů nově užívajících antiepileptika

Inhibitory cyklooxygenázy 2 a jejich vliv na krevní tlak: metaanalýza

Zvýšená pravděpodobnost malformací u dětí, jejichž matky byly během těhotenství léčeny valproátem

Riziko úmrtí po léčbě dekompenzovaného srdečního selhání nesiritidem

Konvenční a atypická antipsychotika a riziko hospitalizace z důvodu komorových arytmií či srdeční zástavy

Riziko malformací při podávání lamotriginu během těhotenství

Riziko Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy u pacientů nově užívajících antiepileptika

Inhibitory cyklooxygenázy 2 a jejich vliv na krevní tlak: metaanalýza

Zvýšená pravděpodobnost malformací u dětí, jejichž matky byly během těhotenství léčeny valproátem

Riziko úmrtí po léčbě dekompenzovaného srdečního selhání nesiritidem

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky