Nástup antipsychotických účinků během prvního dne léčby

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Přes všeobecně uznávaný nástup účinku antipsychotik s odstupem několika týdnů od zahájení léčby poukazují nové poznatky na možnost poněkud rychlejšího nástupu, než se doposud soudilo. V tomto duchu byla provedena dvojitě zaslepená studie s 311 schizofreniky léčenými olanzapinem, haloperidolem, či placebem.

Přes všeobecně uznávaný nástup účinku antipsychotik s odstupem několika týdnů od zahájení léčby poukazují nové poznatky na možnost poněkud rychlejšího nástupu, než se doposud soudilo. V tomto duchu byla provedena dvojitě zaslepená studie s 311 schizofreniky léčenými olanzapinem, haloperidolem, či placebem. Jejich stav byl přitom hodnocen dle tzv. skóre PNSS za 2 a za 24 hodin od začátku léčby. Ze získaných výsledků bylo patrné antipsychotické působení již během 24 hodin u obou studovaných látek, přičemž náznaky zlepšení ve 2. hodině byly patrné pouze u olanzapinu. Toto pozorování tak může poměrně zásadně ovlivnit názory na mechanismus samotného klinického účinku antipsychotik.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky