Účinky dlouhodobé suplementace vitaminem E na kardiovaskulární či nádorové onemocnění

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Ačkoliv výsledky experimentálních a epidemiologických studií hovoří o poměrně jasném přínosu podávání vitaminu E u uvedených onemocnění, o klinicky dokumentovaném účinku dosud schází jasný důkaz podložený dobře provedenou klinickou studií.

Ačkoliv výsledky experimentálních a epidemiologických studií hovoří o poměrně jasném přínosu podávání vitaminu E u uvedených onemocnění, o klinicky dokumentovaném účinku dosud schází jasný důkaz podložený dobře provedenou klinickou studií. Tento přínos nepotvrzuje ani velká prospektivní studie kontrolovaná placebem (HOPE) s 9 541 pacienty užívajícími 400 IU jako denní dávku vitaminu E. Nejen že se v této studii nepotvrdila úvodní hypotéza protektivního účinku – incidence nádorového bujení byla srovnatelná s kontrolní skupinou (11,6 vs 12,3 %), ale dokonce se ukázalo, že pacienti dlouhodobě užívající vitamin E mají vyšší riziko srdečního selhání (RR 1,13; 95% CI: 1,01–1,26; p = 0,03), spojeného i s vyšším počtem hospitalizací (RR 1,21; 95% CI: 1,00–1,47; p = 0,045). Na základě těchto výsledků rozhodně nelze dlouhodobé užívání vitaminu E doporučit.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky