Účinnost D-cycloserinu v kombinaci s antipsychotiky u schizofreniků

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Klinicky patrná účinnost D-cycloserinu, parciálního agonisty na NMDA-receptorech, byla dosud testována s ne zcela jednoznačnými výsledky. Ve studii s 55 schizofreniky s převahou negativních příznaků bylo terapeuticky užito běžné antipsychotikum a navíc D-cycloserin v dávce 50 mg/den, resp. placebo, po dobu 6 měsíců. Účinnost D-cycloserinu se významně nelišila od placeba, a to v průběhu léčby ani po jejím skončení.

Klinicky patrná účinnost D-cycloserinu, parciálního agonisty na NMDA-receptorech, byla dosud testována s ne zcela jednoznačnými výsledky. Ve studii s 55 schizofreniky s převahou negativních příznaků bylo terapeuticky užito běžné antipsychotikum a navíc D-cycloserin v dávce 50 mg/den, resp. placebo, po dobu 6 měsíců. Účinnost D-cycloserinu se významně nelišila od placeba, a to v průběhu léčby ani po jejím skončení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky