Rozdílný vliv typických a atypických antipsychotik na šedou hmotu mozkovou u první epizody psychózy: studie AESOP

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Zatímco typická antipsychotika vyvolávají významnou blokádu dopaminových D2-receptorů, atypická antipsychotika navíc významně ovlivňují i serotoninové 5-HT2A-receptory. Do jaké míry se liší přesné místo jejich působení, se snažila zjistit nerandomizovaná studie SOP.

Zatímco typická antipsychotika vyvolávají významnou blokádu dopaminových D2-receptorů, atypická antipsychotika navíc významně ovlivňují i serotoninové 5-HT2A-receptory. Do jaké míry se liší přesné místo jejich působení, se snažila zjistit nerandomizovaná studie SOP. V této studii byli sledováni pacienti s čerstvě diagnostikovanou schizofrenií, kteří byli léčeni atypickým (n = 30) či typickým (n = 32) antipsychotikem, nebo dostávali placebo (n = 22). Pomocí magnetické rezonance bylo zjištěno, že typická antipsychotika ovlivňovala především oblast bazálních ganglií (zejm. putamen) a korové oblasti (zejm. lobulus paracentralis, frontální a temporální gyry, gyrus cinguli, insulu a precuneus), kdežto atypická antipsychotika působila především na oblasti thalamu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky