Účinek opakovaného podávání gaboxadolu na kvalitu nočního spánku a výkonnost během následujícího dne u starších pacientů

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Stárnutí je přirozeně spojeno se snižováním délky nepřerušovaného spánku. V dosud provedených studiích bylo ukázáno, že gaboxadol, jakožto selektivní GABAA-agonista, je schopen zlepšit kvalitu i kvantitu spánku a být tak velmi užitečný v léčbě nespavosti u seniorů.

Stárnutí je přirozeně spojeno se snižováním délky nepřerušovaného spánku. V dosud provedených studiích bylo ukázáno, že gaboxadol, jakožto selektivní GABAA-agonista, je schopen zlepšit kvalitu i kvantitu spánku a být tak velmi užitečný v léčbě nespavosti u seniorů. Nedávno byla jeho účinnost testována ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u 10 zdravých dobrovolníků, kterým byl podán gaboxadol 15 mg nebo placebo krátce před obvyklým časem pro usínání tři po sobě následující noci. Z výsledků je patrné, že gaboxadol výrazně zkracoval dobu usínání a vedl k subjektivně lepšímu hodnocení kvality a intenzity spánku. Žádný z pacientů si přitom nestěžoval na jakékoliv nežádoucí účinky, a ani kognitivní funkce během následujícího dne nebyly večerním užitím gaboxadolu výrazněji poznamenány.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky