Zlepšení kognitivních funkcí u schizofreniků nevyžaduje serotonergní systém: randomizovaná studie olanzapinu a amisulpridu

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Za pozitivním vlivem druhé generace antipsychotik na kognici a výskyt negativních příznaků u schizofreniků stojí blokáda serotoninových (5-HT2A) a dopaminových (D2) receptorů. Alespoň donedávna to byla hlavní teorie vysvětlující účinek těchto léků.

Za pozitivním vlivem druhé generace antipsychotik na kognici a výskyt negativních příznaků u schizofreniků stojí blokáda serotoninových (5-HT2A) a dopaminových (D2) receptorů. Alespoň donedávna to byla hlavní teorie vysvětlující účinek těchto léků. Amisulprid se však váže pouze na receptory D2/D3, což výše zmíněnou hypotézu poněkud narušuje. V randomizované studii s 52 schizofreniky, kteří byli léčeni olanzapinem (10–20 mg/den) nebo amisulpridem (400–800 mg/den) po dobu 4 až 8 týdnů, bylo zjištěno, že mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán významný rozdíl v hodnocení kognitivních funkcí, z čehož vyplývá, že pouze samostatná kombinace působení na receptory 5-HT2A/D2 není pro výsledný účinek zcela zásadní, ale mnohem důležitější je zřejmě úloha samotných dopaminových receptorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky