Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s modafinilem u kokainové závislosti

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Navzdory již dlouholetým zkušenostem s léčbou drogové závislosti na kokainu nebyl dosud jasně stanoven optimální léčebný postup. Modafinil, stimulans glutamátového systému, který je schopný snížit kokainem navozenou euforii, byl nyní hodnocen jako doplněk standardního psychosociálního způsobu léčby u 62 pacientů.

Navzdory již dlouholetým zkušenostem s léčbou drogové závislosti na kokainu nebyl dosud jasně stanoven optimální léčebný postup. Modafinil, stimulans glutamátového systému, který je schopný snížit kokainem navozenou euforii, byl nyní hodnocen jako doplněk standardního psychosociálního způsobu léčby u 62 pacientů. Těm byl podáván modafinil v dávce 400 mg/den po dobu 8 týdnů, resp. placebo, za současné kognitivně-behaviorální terapie prováděné 2x týdně. Léčba modafinilem vedla k výraznému snížení množství benzoylecgoninu (hlavního metabolitu kokainu) vylučovaného močí (p = 0,03), které bylo spojeno s delším obdobím abstinence (p = 0,05). Léčba přitom nebyla provázena žádným nežádoucím účinkem. Ačkoliv výsledky jsou velmi nadějné, bude třeba je potvrdit ještě na větším souboru pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky