Vliv topiramatu a gabapentinu na kognitivní schopnosti zdravých dobrovolníků

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Na 40 zdravých dobrovolnících, kteří byli náhodně rozděleni do tří skupin, byl po dobu 12 týdnů testován vliv topiramatu, gabapentinu, resp. placeba na kognitivní schopnosti jedince. Za průběžného klinického sledování byly dávky účinných látek v průběhu prvních 10 týdnů zvyšovány až na 400 mg/den u topiramatu (TPM) a 3 600 mg/den u gabapentinu (GBP), event. na nejvyšší tolerovanou mez.

Na 40 zdravých dobrovolnících, kteří byli náhodně rozděleni do tří skupin, byl po dobu 12 týdnů testován vliv topiramatu, gabapentinu, resp. placeba na kognitivní schopnosti jedince. Za průběžného klinického sledování byly dávky účinných látek v průběhu prvních 10 týdnů zvyšovány až na 400 mg/den u topiramatu (TPM) a 3 600 mg/den u gabapentinu (GBP), event. na nejvyšší tolerovanou mez. Podávání TPM v porovnání nejen s placebem, ale i s GBP vedlo k významnému poklesu kognitivních schopností ve čtyřech ze šesti různých testovacích postupů (měřeno pomocí Z-skóre), což postačuje k významnému narušení schopnosti vykonávat běžné denní činnosti. Gabapentin měl v tomto ohledu pouze minimální účinky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky