Risedronat v prevenci zlomeniny kyčle u pacientek ve vyšším věku po mozkové příhodě

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Osteologie

Souhrn

Obecně je známo, že u pacientů, kteří prodělali mozkovou příhodu, je zvýšené riziko zlomenin na plegické polovině těla, kde dochází k poklesu kostní denzity (BMD). S cílem snížit pravděpodobnost fraktur byl ve 12měsíční, dvojitě zaslepené, prospektivní studii podáván 187 pacientkám risedronát 2,5 mg a dalším 187 ženám bylo podáváno placebo.

Obecně je známo, že u pacientů, kteří prodělali mozkovou příhodu, je zvýšené riziko zlomenin na plegické polovině těla, kde dochází k poklesu kostní denzity (BMD). S cílem snížit pravděpodobnost fraktur byl ve 12měsíční, dvojitě zaslepené, prospektivní studii podáván 187 pacientkám risedronát 2,5 mg a dalším 187 ženám bylo podáváno placebo. Zatímco v placebové skupině bylo zaznamenáno 7 případů zlomenin kyčle, ve skupině léčené risedronatem to byl pouze 1 případ (p = 0,03). Toto pozorování bylo podpořeno i mírným nárůstem BMD o 1,5 % u risedronatu, a naopak poklesem o 4,9 % u placeba (p < 0,0001). Deoxypyridinolin v moči (marker kostní resorpce) se snížil o 53,4 % u risedronatu, a naopak vzrostl o 35,8 % u pacientek v placebové skupině.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky