Adjuvantní chemoterapie u žen s karcinomem prsu se zasažením uzlin

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Adjuvantní chemoterapie je schopna u pacientek s dobře lokalizovaným karcinomem prsu výrazně prodloužit dobu přežití, nicméně vzhledem k nejasnému poměru přínos/riziko není tato léčba dosud běžně užívána u pacientek ve vyšším věku.

Adjuvantní chemoterapie je schopna u pacientek s dobře lokalizovaným karcinomem prsu výrazně prodloužit dobu přežití, nicméně vzhledem k nejasnému poměru přínos/riziko není tato léčba dosud běžně užívána u pacientek ve vyšším věku. Ve studii se 6 487 ženami (8 % starších než 65 let) se však ukázalo, že úspěch adjuvantní léčby není na věku závislý, a její podání tak může poskytovat významný přínos i pacientkám ve vyšším věku. Délka bezpříznakového období byla v této studii u mladších a starších pacientek srovnatelná. Mortalita starších pacientek byla sice vyšší, ale hlavní příčina smrti byla jiná než samotný nádorový proces.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky