Účinky estrogenu s progestinem nebo bez progestinu na močovou inkontinenci

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Hormonální léčba (HL) podávaná ženám v období menopauzy bývá dávána do spojitosti zejména s ústupem návalů horka či nočního pocení, avšak bývá zároveň předepisována i k prevenci či léčbě močové inkontinence.

Hormonální léčba (HL) podávaná ženám v období menopauzy bývá dávána do spojitosti zejména s ústupem návalů horka či nočního pocení, avšak bývá zároveň předepisována i k prevenci či léčbě močové inkontinence. Nově se však ukázalo, že tento způsob léčby značně zvyšuje incidenci všech typů močové inkontinence (MI), a sice výrazněji u stresového typu (RR 1,87; 95% CI: 1,61–2,18), následovaného smíšenou MI (RR 1,49; 95% CI: 1,10–2,01) po podání kombinace estrogenu a progesteronu. Samotný estrogen však působí mnohem intenzivněji (RR 2,15; 95% CI: 1,77–2,62 u stresového a RR 1,79; 95% CI: 1,26–2,53 u smíšeného typu MI). Na základě těchto pozorování nelze HL doporučit v prevenci MI.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky