Inhibitory ACE a množství vápníku v aortálních chlopních

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Usazování vápníků ve stěnách cév a v cévních chlopních je známkou probíhajícího onemocnění aterosklerózou. Možný příznivý vliv inhibitorů ACE byl retrospektivně sledován na souboru 123 pacientů (80 neléčeno inhibitory ACE a 43 léčeno inhibitory ACE), u nichž byl v rozmezí 2,5 roku měřen obsah kalcia v aortálních chlopních pomocí počítačové tomografie.

Usazování vápníků ve stěnách cév a v cévních chlopních je známkou probíhajícího onemocnění aterosklerózou. Možný příznivý vliv inhibitorů ACE byl retrospektivně sledován na souboru 123 pacientů (80 neléčeno inhibitory ACE a 43 léčeno inhibitory ACE), u nichž byl v rozmezí 2,5 roku měřen obsah kalcia v aortálních chlopních pomocí počítačové tomografie. Zastoupení kalcia v chlopních bylo v průběhu sledovaného období výrazně vyšší u pacientů neléčených inhibitory ACE – o 28,7 % (rozmezí 18,9–38,5 %) za rok vs o 11,0 % (rozmezí –1,9 až 24 %) za rok u pacientů léčených inhibitorem ACE. Konečné riziko progrese, vyjádřeno ve formě odds ratio, bylo v tomto ohledu pro léčbu inhibitory ACE pouze 0,29 (0,11–0,75; p = 0,01). Ukázalo se tak, že podávání inhibitorů ACE má výrazný potenciál snižovat progresi aterosklerózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky