Risperidon a haloperidol u první epizody psychózy

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Úspěšné léčebné zvládnutí první psychotické epizody je naprosto klíčové pro další vývoj léčby, a to zejména s ohledem na dodržování léčebného režimu pacientem (compliance). Léčebná odpověď u první psychotické epizody byla nově hodnocena ve dvojitě zaslepené studii s 555 pacienty léčenými risperidonem či haloperidolem po průměrnou dobu 206 dnů.

Úspěšné léčebné zvládnutí první psychotické epizody je naprosto klíčové pro další vývoj léčby, a to zejména s ohledem na dodržování léčebného režimu pacientem (compliance). Léčebná odpověď u první psychotické epizody byla nově hodnocena ve dvojitě zaslepené studii s 555 pacienty léčenými risperidonem či haloperidolem po průměrnou dobu 206 dnů. Účinnost, hodnocená dle skóre PNSS a CGI, byla mezi oběma skupinami srovnatelná (přibližně 75 %), avšak ve skupině léčené risperidonem byl nižší výskyt relapsů (42 %) než u haloperidolu (55 %). Medián výskytu relapsů přitom činil 466 dní pro risperidon a 205 dní pro haloperidol. Léčba haloperidolem byla navíc provázena extrapyramidovými nežádoucími účinky, zatímco risperidon působil hyperprolaktinemii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky