Sibutramin v léčbě přírůstku hmotnosti navozeného olanzapinem

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Přírůstek hmotnosti je poměrně častým nežádoucím účinkem při podávání olanzapinu u schizofreniků nebo u pacientů se schizoafektivní poruchou. Možný vliv na jeho snížení pomocí sibutraminu (v dávce do 15 mg/den) byl nyní testován na skupině 37 pacientů s nadváhou v důsledku alespoň 4měsíčního užívání olanzapinu.

Přírůstek hmotnosti je poměrně častým nežádoucím účinkem při podávání olanzapinu u schizofreniků nebo u pacientů se schizoafektivní poruchou. Možný vliv na jeho snížení pomocí sibutraminu (v dávce do 15 mg/den) byl nyní testován na skupině 37 pacientů s nadváhou v důsledku alespoň 4měsíčního užívání olanzapinu. Z výsledků je patrné, že sibutramin, v porovnání s placebem, vedl k výraznému poklesu tělesné hmotnosti (8,3 lb vs 1,8 lb) a ke zmenšení obvodu v pase. Výskyt nežádoucích účinků se přitom výrazně nelišil oproti placebu, ačkoliv u sibutraminu bylo popsáno mírné zvýšení systolického tlaku (o 2,1 mm Hg), častější poruchy spánku a anticholinergní účinky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky