Účinnost N-acetylcysteinu u chronické obstrukční plicní nemoci – studie BRONCUS

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Jedním z nejdůležitější patogenetických faktorů podílejících se na rozvoji chronické obstrukční plicní nemoci je zvýšený oxidativní stres. V této indikaci byl proto nyní testován N-acetylcystein, známý antioxidant, který byl podáván v dávce 600 mg/den u 523 pacientů, kteří jej užívali po dobu 3 roků.

Jedním z nejdůležitější patogenetických faktorů podílejících se na rozvoji chronické obstrukční plicní nemoci je zvýšený oxidativní stres. V této indikaci byl proto nyní testován N-acetylcystein, známý antioxidant, který byl podáván v dávce 600 mg/den u 523 pacientů, kteří jej užívali po dobu 3 roků. Sledováním klinického stavu pacientů a průběžným hodnocením spirometrických parametrů, zejména FEV1 (usilovný exspirační objem za 1. sekundu), bylo zjištěno, že jeho účinnost je srovnatelná s placebem, a to jak ve vztahu k hodnotám FEV1, tak i k počtu nově se vyskytnuvších exacerbací.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky