Rasagilin v kombinaci s levodopou u pacientů s Parkinsonovou nemocí – studie LARGO

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Rasagilin je nová molekula se selektivní, ireverzibilní inhibiční monoaminoxidázovou aktivitou (MAO-B), která se ukázala jako užitečná v léčbě časných stadií Parkinsonovy nemoci. Jeho účinnost byla nově srovnávána s entacaponem, resp. placebem, u 687 pacientů, kteří zároveň užívali levodopu.

Rasagilin je nová molekula se selektivní, ireverzibilní inhibiční monoaminoxidázovou aktivitou (MAO-B), která se ukázala jako užitečná v léčbě časných stadií Parkinsonovy nemoci. Jeho účinnost byla nově srovnávána s entacaponem, resp. placebem, u 687 pacientů, kteří zároveň užívali levodopu. Rasagilin, podobně jako entacapon, vedl k výraznému snížení denní „off-time“(–1,18 h u rasagilinu, p = 0,0001 a –1,2 h u entacaponu, p < 0,0001) a zvýšení „on-time“ periody, které nebylo provázeno dyskinezí (+0,85 h, p = 0,0005 pro obě zkoumané látky). K pozitivním posunům došlo i při hodnocení skóre CGI a skóre UPDRS (p < 0,0001 proti placebu). Výskyt nežádoucích účinků byl srovnatelný v obou skupinách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky