Účinnost β-laktamových antibiotik a antibiotik účinných vůči atypickým patogenům u komunitní pneumonie – metaanalýza

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Antibiotika

Souhrn

Uvedená metaanalýza předkládá své výsledky na základě porovnání studií uvedených v databázích Medline, Embase a Cochrane. Do celkového hodnocení bylo vybráno 18 klinických studií, což představuje 6 749 pacientů s mírnou až středně závažnou komunitní pneumonií.

Uvedená metaanalýza předkládá své výsledky na základě porovnání studií uvedených v databázích Medline, Embase a Cochrane. Do celkového hodnocení bylo vybráno 18 klinických studií, což představuje 6 749 pacientů s mírnou až středně závažnou komunitní pneumonií. Z výsledků je patrné, že antibiotika (ATB) specifická vůči atypickým patogenům nepředstavují žádný statisticky významný přínos oproti b-laktamům (riziko selhání léčby oproti specifickým ATB bylo 0,97; 95% CI: 0,87–1,07). Detailní analýzou byla popsána vyšší účinnost specifických ATB pouze u infekcí legionelou, srovnatelná účinnost byla u chlamydiálních či mykoplasmových infekcí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky