Vliv metforminu a úpravy životního stylu na rozvoj metabolického syndromu

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Jelikož metabolický syndrom (MS) představuje vysoké riziko pro rozvoj diabetu a kardiovaskulárních chorob, je třeba znát, jak mu účinně předcházet a jak léčit jeho první příznaky.

Jelikož metabolický syndrom (MS) představuje vysoké riziko pro rozvoj diabetu a kardiovaskulárních chorob, je třeba znát, jak mu účinně předcházet a jak léčit jeho první příznaky. U pacientů (n = 1 711) s porušenou tolerancí glukózy (přibližně u 53 % byl ještě před zahájením léčby diagnostikován MS) byl proto sledován vliv metforminu (850 mg 2x denně), resp. placeba, a změn životního stylu (snížení hmotnosti o 7 % a 150 min intenzivního cvičení za týden) na rozvoj MS, potažmo i diabetu. S odstupem 3 let byla zjištěna nejvyšší kumulativní incidence MS u placeba (51 %), následovaná metforminem (45 %) a změnami životního stylu (34 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky