Leflunomid nebo methotrexat v léčbě juvenilní revmatoidní artritidy

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

U dětských pacientů ve věku 3–17 let s juvenilní revmatoidní artritidou, jejíž prevalence se udává 0,07–4,01/1 000 dětí, byla porovnávána účinnost leflunomidu, resp. methotrexatu.

U dětských pacientů ve věku 3–17 let s juvenilní revmatoidní artritidou, jejíž prevalence se udává 0,07–4,01/1 000 dětí, byla porovnávána účinnost leflunomidu, resp. methotrexatu. Již v 16. týdnu léčby byl patrný významný rozdíl mezi oběma způsoby léčby (hodnoceno dle hodnoty ACR Pedi 30), a sice ve prospěch methotrexatu (89 oproti 68 % pozitivních léčebných odpovědí, p = 0,02), přičemž tento účinek přetrvával i do 48. týdne. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly v obou skupinách gastrointestinální obtíže, bolest hlavy a nazofaryngeální symptomy. Léčba methotrexatem byla navíc provázena i zvýšením hladiny aminotransferáz.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky