Radioterapie se současným podáváním temozolomidu u glioblastomu

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Glioblastom patří k nejčastějším primárním mozkovým nádorům u dospělých. Jeho léčba spočívá především v resekci a následné radioterapii.

Glioblastom patří k nejčastějším primárním mozkovým nádorům u dospělých. Jeho léčba spočívá především v resekci a následné radioterapii. S cílem zvýšit úspěšnost léčby byl nově diagnostikovaným pacientům (n = 573) vedle radioterapie 2 Gy (5 dní/týden) po dobu 6 týdnů podáván temozolomid (75 mg/m2/den) po celou dobu radioterapie. Léčba temozolomidem byla podávána ještě adjuvantně v 6 cyklech po ukončení radioterapie. Medián přežití byl 12,1 měsíce v případě radioterapie samotné a 14,6 měsíce při kombinaci s chemoterapií. Pravděpodobnost dvouletého přežití tak při léčbě kombinací významně vzrostla z 10,4% na 26,5%.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky