Klinická účinnost vakcinace proti chřipce u rizikových pacientů mladších 65 let

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vakcinologie

Souhrn

Během epidemie chřipky A v letech 1999–2000 byla provedena studie kriticky hodnotící poměr rizika a přínosu plynoucích z každoroční vakcinace proti chřipce.

Během epidemie chřipky A v letech 1999–2000 byla provedena studie kriticky hodnotící poměr rizika a přínosu plynoucích z každoroční vakcinace proti chřipce. Podrobnou analýzou byl vlivem vakcinace zjištěn nižší (o 43 %) počet návštěv lékaře v kohortě dětí mladších 18 let (n = 5 933). V kohortě dospělých ve věku 18–64 let (n = 24 928) došlo k výraznému snížení počtu úmrtí (o 78 %), hospitalizací (o 87 %) a počtu návštěv lékaře (o 26 %). V kohortě pacientů starších 64 let (n = 44 366) se počet úmrtí snížil o 50 % a počet hospitalizací o 48 %. Tyto výsledky potvrzují jasný přínos vakcinace, a to zejména u pacientů v rizikových skupinách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky