Ledvinné funkce u vysoce rizikových pacientů s hypertenzí léčených inhibitory ACE, blokátory vápníkových kanálů nebo diuretiky

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Detailní analýzou studie ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) s pacienty staršími 55 let s nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem byl zjišťován protektivní účinek pětiletého podávání amlodipinu, chlortalidonu a lisinoprilu na zachování ledvinných funkcí.

Detailní analýzou studie ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) s pacienty staršími 55 let s nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem byl zjišťován protektivní účinek pětiletého podávání amlodipinu, chlortalidonu a lisinoprilu na zachování ledvinných funkcí. Z výsledků bylo jasně patrné, že výskyt terminálního stadia selhání ledvin se u nemocných léčených těmito látkami významně nelišil. Podobné zjištění se týkalo i vlivu na omezení glomerulární filtrace. U hypertoniků se sníženým stupněm glomerulární filtrace nepřineslo užívání amlodipinu ani lisinoprilu oproti diuretiku chlortalidonu významnější terapeutický prospěch ve vztahu ke glomerulární filtrací a v konečném důsledku ani pro snížení rizika selhání ledvin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky