Randomizovaná studie porovnávající dva nízkomolekulární hepariny v léčbě pacientů s hlubokou žilní trombózou a plicní embolií

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Hematologie

Souhrn

Nízkomolekulární hepariny v současnosti představují standard v léčbě hluboké žilní trombózy i plicní embolie. Jaký je však vztah mezi účinnostmi jednotlivých zástupců této skupiny v těchto indikacích, nebylo dosud klinicky testováno.

Nízkomolekulární hepariny v současnosti představují standard v léčbě hluboké žilní trombózy i plicní embolie. Jaký je však vztah mezi účinnostmi jednotlivých zástupců této skupiny v těchto indikacích, nebylo dosud klinicky testováno. Nově byly ve výše uvedených indikacích hodnoceny pouze tinzaparin (175 IU/kg/24 h; n = 254) s dalteparinem (200 IU/kg/24 h; n = 251) po dobu 5 dnů. Současně byl všem léčeným pacientům podáván i warfarin po dobu 90 dnů. Hlavními hodnocenými parametry byly rekurence žilní tromboembolie a výskyt krvácení, jež se vyskytly u 11 pacientů (4,4 %; 95% CI: 2,2–7,7 %) léčených dalteparinem (9 rekurencí a 2 případy krvácení) a u 15 pacientů (5,9 %; 95% CI: 3,3–9,5 %) léčených tinzaparinem (10 rekurencí a 5 případů krvácení). Mezi sledovanými látkami podávanými v indikacích hluboké žilní trombózy a plicní embolie tedy nebyl nalezen žádný rozdíl v účinnosti ani bezpečnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky