Interakce ciprofloxacinu při substituční léčbě hypothyreózy

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Lékové interakce
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

V literatuře byly nově popsány dva případy interakcí perorálně podaného ciprofloxacinu a levothyroxinu. Oba případy, které byly zaznamenány u žen ve vysokém věku (79 a 80 let) užívajících dlouhodobě levothyroxin, byly charakteristické výrazným nárůstem TSH a současným poklesem volného thyroxinu v závislosti na léčbě ciprofloxacinem.

V literatuře byly nově popsány dva případy interakcí perorálně podaného ciprofloxacinu a levothyroxinu. Oba případy, které byly zaznamenány u žen ve vysokém věku (79 a 80 let) užívajících dlouhodobě levothyroxin, byly charakteristické výrazným nárůstem TSH a současným poklesem volného thyroxinu v závislosti na léčbě ciprofloxacinem. Ačkoliv tento druh interakce nebyl dosud popsán, autoři diskutují o možném inhibičním vlivu ciprofloxacinu na absorpci levothyroxinu jako nejpravděpodobnějším mechanismu tohoto účinku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky