Konvenční a atypická antipsychotika a riziko hospitalizace z důvodu komorových arytmií či srdeční zástavy

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Ačkoliv byl v minulosti popisován vztah antipsychotik a rizika komorových arytmií či srdeční zástavy, o jejich skutečném potenciálu vyvolat tento nežádoucí účinek je dosud známo jen velmi málo.

Ačkoliv byl v minulosti popisován vztah antipsychotik a rizika komorových arytmií či srdeční zástavy, o jejich skutečném potenciálu vyvolat tento nežádoucí účinek je dosud známo jen velmi málo. Ve studii případů a kontrol (649 případů) bylo nyní zjištěno téměř dvojnásobné riziko hospitalizace kvůli komorovým arytmiím či srdeční zástavě po podání konvenčních antipsychotik (OR 1,86; 95% CI: 1,27–2,74) a nezvýšené riziko hospitalizace u pacientů léčených atypickými antipsychotiky (OR 0,87; 95% CI: 0,58–1,32). Nepříznivý účinek konvenčních antipsychotik byl ještě umocněn současně přítomným kardiovaskulárním onemocněním (OR 3,27; 95% CI: 1,95–5,47). Riziko závažných kardiovaskulárních komplikací je dle autorů této studie spojeno pouze s konvenčními antipsychotiky, zatímco atypická antipsychotika se ukázala být v tomto ohledu bezpečná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky