Riziko malformací při podávání lamotriginu během těhotenství

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Neurologie

Souhrn

Nedávno byly zveřejněny výsledky prospektivní studie, která sledovala výskyt malformací u dětí matek, jež užívaly v letech 1992–2004 lamotrigin.

Nedávno byly zveřejněny výsledky prospektivní studie, která sledovala výskyt malformací u dětí matek, jež užívaly v letech 1992–2004 lamotrigin. U dětí 414 žen, které užívaly v průběhu 1. trimestru lamotrigin v monoterapii, byla ve 12 případech popsána vrozená vývojová vada (VVV) (2,9 %; 95% CI: 1,6–5,1 %). V případě polyterapie v kombinaci s valproátem (n = 88) bylo popsáno 11 VVV (12,5 %; 95% CI: 6,7–21,7 %) a u kombinace jiné než s valproátem (n = 182) se vyskytlo 5 VVV (2,7 %; 95% CI: 1,0–6,6 %). Riziko všech vývojových vad v případě monoterapie lamotriginem se tak ukázalo jako srovnatelné s běžnou populací.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky