Riziko Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy u pacientů nově užívajících antiepileptika

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Neurologie

Souhrn

V retrospektivní studii byl sledován výskyt Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN) u pacientů, kteří byli léčeni carbamazepinem (CBZ), lamotriginem (LTG), phenobarbitalem (PHB), phenytoinem (PHT) či kyselinou valproovou (VPA) v Německu v letech 1998–2001. Naprostá většina všech případů SJS a TEN, tj. více než 90 %, se vyskytla během prvních 63 dnů od zahájení léčby antiepileptikem.

V retrospektivní studii byl sledován výskyt Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN) u pacientů, kteří byli léčeni carbamazepinem (CBZ), lamotriginem (LTG), phenobarbitalem (PHB), phenytoinem (PHT) či kyselinou valproovou (VPA) v Německu v letech 1998–2001. Naprostá většina všech případů SJS a TEN, tj. více než 90 %, se vyskytla během prvních 63 dnů od zahájení léčby antiepileptikem. V průběhu sledovaného období byly zároveň zaznamenány následující změny v množství vydaných přípravků: +5 % CBZ, +65 % LTG, +6 % PHB, –16 % PHT a +26 % VPA. Výskyt SJS a TEN mezi novými uživateli byl 1–10/10 000 pacientů u všech sledovaných substancí, vyjma valproátu, u něhož bylo toto riziko nižší.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky