Riziko Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy u pacientů nově užívajících antiepileptika

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Neurologie

Souhrn

V retrospektivní studii byl sledován výskyt Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN) u pacientů, kteří byli léčeni carbamazepinem (CBZ), lamotriginem (LTG), phenobarbitalem (PHB), phenytoinem (PHT) či kyselinou valproovou (VPA) v Německu v letech 1998–2001. Naprostá většina všech případů SJS a TEN, tj. více než 90 %, se vyskytla během prvních 63 dnů od zahájení léčby antiepileptikem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky