Inhibitory cyklooxygenázy 2 a jejich vliv na krevní tlak: metaanalýza

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Kardiologie

Souhrn

Inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2) byly v posledních týdnech v popředí zájmu zejména kvůli svému možnému potenciálu negativního ovlivnění kardiovaskulárního systému. Vztah inhibitorů COX-2, klasických nesteroidních antiflogistik (NSA) a placeba k výši krevního tlaku byl hodnocen v metaanalýze čítající 45 451 pacientů.

Inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2) byly v posledních týdnech v popředí zájmu zejména kvůli svému možnému potenciálu negativního ovlivnění kardiovaskulárního systému. Vztah inhibitorů COX-2, klasických nesteroidních antiflogistik (NSA) a placeba k výši krevního tlaku byl hodnocen v metaanalýze čítající 45 451 pacientů. Selektivní inhibitory COX-2 (koxiby) zvyšovaly oproti placebu krevní tlak o 3,85/1,06 mm Hg, NSA o 2,86/1,34 mm Hg. Koxiby a klasická NSA byly rovněž spojeny s vyšším rizikem rozvoje hypertenze (RR 1,61 a 1,25). Rofecoxib, který byl již stažen z trhu, zvyšoval v porovnání s celecoxibem systolický krevní tlak o 2,83 mm Hg a relativní riziko vzniku hypertenze bylo u rofecoxibu oproti celecoxibu 1,5 (95% CI: 1,00–2,26; p = 0,05). Léčba koxiby je tedy v porovnání s klasickými NSA, resp. s placebem, spojena s poměrně vysokým rizikem rozvoje hypertenze. Nejrizikovější z koxibů je dle výsledků této analýzy zmíněný rofecoxib.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky