Zvýšená pravděpodobnost malformací u dětí, jejichž matky byly během těhotenství léčeny valproátem

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Neurologie

Souhrn

Ve studii se 149 ženami léčenými během 1. trimestru těhotenství valproátem byla zjišťována četnost případů malformací u narozených dětí, která byla porovnávána s četností malformací u dětí, jejichž matky byly léčeny jiným antiepileptikem (vnitřní skupina) a s dětmi v tzv. „aktivním programu sledujícím výskyt malformací“ (vnější skupina).

Ve studii se 149 ženami léčenými během 1. trimestru těhotenství valproátem byla zjišťována četnost případů malformací u narozených dětí, která byla porovnávána s četností malformací u dětí, jejichž matky byly léčeny jiným antiepileptikem (vnitřní skupina) a s dětmi v tzv. „aktivním programu sledujícím výskyt malformací“ (vnější skupina). Ve skupině léčené pouze valproátem bylo zaznamenáno 16 případů malformací (10,7 %; 95% CI: 6,3–16,9 %), ve vnitřní skupině 2,9 % (95% CI: 2,0–4,1). Zohledněním rizika ve vnější skupině (1,62 %) bylo zjištěno, že relativní riziko výskytu malformací je při užívání valproátu 7,3 (95% CI: 4,4–12,2; p < 0,001), tedy vyšší než u ostatních antiepileptik.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky