Riziko úmrtí po léčbě dekompenzovaného srdečního selhání nesiritidem

Číslo: 3 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Kardiologie

Souhrn

Nesiritid zmírňuje příznaky u akutně dekompenzovaných pacientů se srdečním selháním a byl dosud prezentován jako bezpečnější než dobutamin. Jeho bezpečnost v porovnání s diuretiky či vazodilatancii zůstávala až donedávna nejasná.

Nesiritid zmírňuje příznaky u akutně dekompenzovaných pacientů se srdečním selháním a byl dosud prezentován jako bezpečnější než dobutamin. Jeho bezpečnost v porovnání s diuretiky či vazodilatancii zůstávala až donedávna nejasná. V metaanalýze zahrnující 485 pacientů léčených neseritidem a 377 pacientů léčených jinou medikací bylo totiž zjištěno, že léčba neseritidem je oproti kontrolní skupině v průběhu prvního měsíce spojena s vyšším rizikem úmrtí (4,0 % vs 7,2 %), s dosažením hodnoty relativního rizika 1,74 (95 % CI: 0,97–3,12; p = 0,05). Autoři této metaanalýzy na základě jejích výsledků závěrem doporučují důkladné ověření rizikovosti tohoto preparátu, a to ještě předtím, než bude uveden do běžné klinické praxe.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky