Novinky v léčbě psoriatické artritidy

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Léčba psoriatické artritidy by měla být vedena revmatologem ve spolupráci s dermatologem, případně dalším specialistou. Strategie léčby psoriatické artritidy je vedena podle doporučení České revmatologické společnosti, která… celý článek >>

 

Aktuální přístupy k léčbě obrovskobuněčné arteriitidy

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

Obrovskobuněčná arteriitida je systémová vaskulitida charakterizovaná granulomatózním zánětem velkých a středně velkých arterií odstupujících z aorty s predilekčním postižením větví arteria carotis externa. Při podezření… celý článek >>

 

Screening hepatocelulárního karcinomu a kvalita surveillance v reálné praxi

MUDr. Kristýna Kubíčková; MUDr. Petr Hříbek; MUDr. Michal Koula; prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; MUDr. Jiří Lacman, Ph.D.; MUDr. Hana Parobková; Tomáš Tůma

Vypracování optimální metodiky screeningu hepatocelulárního karcinomu se věnovala celá řada prací. Dosud nejrozsáhlejší studie byla provedena u pacientů s chronickou infekcí HBV, kde byla dokumentována prospěšnost screeningu… celý článek >>

 

Ravulizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Ravulizumab je nový inhibitor komplementu, který poskytuje rychlou, kompletní a setrvalou inhibici složky komplementu C5. Bezpečnost a účinnost ravulizumabu u pacientů s paroxysmální noční hemoglobinurií (PNH) byla ověřena ve dvou… celý článek >>

 

Doporučení Evropské federace pro bolesti hlavy týkající se použití monoklonálních protilátek cílících na CGRP nebo jeho receptor v prevenci migrény

Profylaktická léčba migrény se dosud opírala především o β-blokátory, antiepileptika, blokátory kalciových kanálů, antidepresiva a antagonisty serotoninových receptorů. Nejde přitom o léčbu optimální. Terapie bývá často… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky