e-Knihy

Management imunitně podmíněných nežádoucích účinků v onkologii

MUDr. Ondřej Bílek; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D; MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky