Analýza nákladové efektivity programu ITAREPS pro prevenci relapsů u pacientů se schizofrenií

Tomáš Mlčoch;Tomáš Doležal;Jiří Klimeš

Tento článek zkoumá nákladovou efektivitu programu ITAREPS, zaměřeného na včasný záchyt relapsů u pacientů se schizofrenií. V klinických studiích program potvrdil vysokou účinnost ve smyslu snížení relapsů. Markovův model… celý článek >>

 

Analýza užitečnosti nákladů při léčbě romiplostimem v porovnání se standardní léčbou u pacientů s imunitní trombocytopenií v podmínkách České republiky

Tomáš Březina, Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Hana Mašková

Romiplostim je nový agonista receptoru pro trombopoetin, který byl v posledních třech letech v České republice dočasně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro léčbu refrakterní imunitní trombocytopenie. Pro… celý článek >>

 

Příprava dospělých pacientů s idiopatickou trombocytopenickou purpurou k invazivnímu výkonu

Jana Skoupá

U pacientů s imunitní trombocytopenií (ITP), kteří jsou připravováni k invazivnímu výkonu, je prováděna úprava počtu trombocytů. Standardně jsou využívány intravenózní imunoglobuliny (IVIG) v dávce 1g/kg tělesné hmotnosti s… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky