Hyperaktivní měchýř: nákladová efektivita oxybutininu IR a solifenacinu

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Nákladové analýzy
Obor: Urologie
Autoři: Jana Skoupá
Autoři - působiště: Pharma Projects, s.r.o., Praha

Souhrn

Hyperaktivní měchýř (OAB – overactive bladder) je poměrně široký soubor symptomů, zahrnující kromě jiného naléhavé nucení na močení a častou frekvenci močení přes den i v noci včetně úniků moči. V Evropě má prevalenci 16,6 %, u osob starších 75 let se vyskytuje v přibližně 40 %. OAB je spojován s řadou komorbidit a komplikací, např. močových infekcí, pádů s následnými zlomeninami a depresí. Přibližně dvě třetiny pacientů s OAB udávají nepříznivé ovlivnění kvality života, a to zejména v případech, kdy je choroba provázena inkontinencí. Naopak ústup inkontinence vede ke zlepšení kvality života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky