Výhodný infliximab a adalimumab v léčbě psoriázy

Číslo: 1 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoekonomické studie
Obor: Revmatologie

Souhrn

Infliximab a adalimumab jsou podle farmakoekonomické studie provedené nedávno v USA nejvíce nákladově efektivní léčbou pro nemocné s psoriázou. Autoři této práce zde použili model z perspektivy plátce sledující nákladovost léčby v průběhu 12 týdnů. Pokud jde o náklady na jednoho pacienta s ohledem na významné zlepšení indexu DLQI (dermatology life quality index), je nejvíce nákladově efektivní subkutánně podávaný etancercept (2 250 USD), následovaný infliximabem i. v. (3 508 USD) a adalimumabem (3 511 USD). Avšak s přihlédnutím k 75% zlepšení indexu PASI (psoriasis area severity index) bylo nejlepšího poměru náklady/účinek dosaženo při využití infliximabu 3 mg/kg (8 797 USD) či 5 mg/kg (10 422 USD) a adalimumabu 40 mg (11 657 USD).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky