Editorial

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Editorial
Autoři: Jan Švihovec, předseda ČFES

Souhrn

Vážené kolegyně a kolegové,

je mi ctí oslovit Vás v editorialu k novému číslu (bohužel prvnímu v roce 2012) časopisu Farmakoekonomika. Představuje to pro mne příležitost bilancovat nad vývojem České farmakoekonomické společnosti od doby jejího založení v roce 2005.

Když jsme tuto odbornou společnost zakládali, byli jsme všichni plni ideálů, jak rychle a efektivně se nám podaří prosazovat mezinárodní farmakoekonomické principy do lokální praxe. Je třeba říci, že po sedmi letech můžeme všichni pociťovat určitou „opotřebovanost" a potvrzovat pravidlo „krok vpřed, dva kroky vzad". Vše nejde tak rychle a hladce, jak bychom si představovali. Ale pojďme postupně:

  • Během sedmi let jsme se stali jednou z početně nejrozsáhlejších farmakoekonomických společností v regionu střední a východní Evropy s přibližně 150 aktivními členy.
  • Stali jsme se pevnou součástí „rodiny" ISPOR a naše ISPOR Czech Regional Chapter je možná více známá mezinárodně než národně.
  • Evropský kongres ISPOR v Praze byl velice úspěšný a naše společnost se na něm v nemalé míře podílela.
  • Spolupráce se slovenskými kolegy je vysoce uznávána a česko-slovenské kongresy jsou nedílnou součástí kalendářů regionálních farmakoekonomických aktivit.
  • Iniciovali jsme velice úspěšnou edukaci v oblasti farmakoekonomiky, které se zúčastnilo v jednotlivých kursech na 100 účastníků, členů i nečlenů farmakoekonomické společnosti. Po iniciálním kursu převzala edukační aktivity zčásti iHETA, efektivně spolupracující s ČFES.
  • Stále udržujeme „při životě" časopis Farmakoekonomika, a věřte, že při současné krizi, která se nevyhnula ani průmyslu, to není jednoduché.
  • Nejnovější číslo časopisu naznačuje, že se snad daří aktivizovat členskou základnu a autoři článků jsou „pestřejší" než v dřívějších číslech.
  • Vytvořili jsme a inovovali doporučené postupy pro provádění farmakoekonomických analýz.

Když to tak člověk čte, je vlastně důvodů ke spokojenosti dost. Přesto se nemohu ubránit porovnat ČFES s jinými odbornými společnostmi sdruženými v ČLS JEP. Pokud vystavím ČFES takovému srovnání, chybí mi v ní širší diskuse nad odbornou problematikou. Stále to je pouze Výbor, který se vyjadřuje k dokumentům, doporučením a postupům. Byť jsme se snažili opakovaně aktivizovat členskou základnu, ta zůstává spíše pasivní v porovnání s jinými odbornými společnostmi. V této souvislosti je třeba si uvědomit skutečnost, že odbornou společnost tvoří individuality, které budou rozhodovat, zda společnost bude aktivní entitou pluralitních názorů, nebo pasivním tělesem „následovatelů" hlavních proudů. Přál bych si, aby první alternativa převážila.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky