Hranice ochoty platit (willingness to pay) – kam směřujeme v ČR?

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Přehledové práce
Autoři: Petr Hájek
Autoři - působiště: Pfizer, Česká farmakoekonomická společnost
Klíčová slova: Hranice ochoty platit, HTA, nákladová efektivita, rok života v plné kvalitě (QALY)

Souhrn

Existují dvě skupiny agentur pro Health Technology Assessment (HTA). Jeden typ se orientuje na tzv. clinical-effectiveness. Medicínské hodnocení přínosu vůči komparátoru je rozhodujícím faktorem pro získání úhrady. Do této skupiny patří např. HTA agentury ve Francii či Německu. Druhý typ HTA agentur se orientuje na nákladovou efektivitu – cost-effectiveness. Cena za QALY či LYG jsou hlavními parametry těchto hodnocení. Typickými představiteli jsou např. Spojené království (NICE) nebo Austrálie (PBAC). Hranice ochoty platit (WTP – willingness to pay) je nedílnou součástí hodnocení nákladové efektivity, neboť umožňuje selektovat nákladově efektivní technologie a napomáhá tak racionální alokaci zdrojů ve zdravotnictví. Stanovení WTP je možné několika způsoby, které jsou diskutovány v článku. Jsou zmíněna rovněž rizika spojená s použitím jedné hranice nebo úzké šedé zóny. Stanovení WTP by tedy měla předcházet důkladná diskuse. Můžeme tak předejít problémům podobným, jaké vznikly ve Spojeném království, kde probíhá reforma HTA agentury NICE. Principy „value-based pricing", zahrnující hodnocení inovativnosti, či tzv. „burden of illness", by měly být zohledněny právě při stanovení hranice ochoty platit.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky