Nákladová efektivita natalizumabu ve srovnání s fingolimodem v léčbě atakovité formy roztroušené sklerózy v podmínkách České republiky

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Analýzy nákladové efektivity
Autoři: Milan Vocelka, Tomáš Doležal
Autoři - působiště: Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA)
Klíčová slova: analýza nákladové efektivity, roztroušená skleróza, atakovitá forma, natalizumab, fingolimod

Souhrn

Za účelem popsání celkových nákladů a přínosů léčiv užívaných v léčbě 2. linie atakovité formy roztroušené sklerózy v podmínkách České republiky byla provedena analýza nákladové efektivity natalizumabu ve srovnání s fingolimodem. Modelovaným přínosem byl zabráněný relaps onemocnění ve dvouletém časovém horizontu.

Byl použit Markovův zdravotně ekonomický model, který byl plně adaptován tak, aby odrážel současnou klinickou praxi v České republice. Základní charakteristika populace pacientů byla nastavena dle českého registru TOP (Tysabri Observational Project), kde průměrný počet relapsů za jeden rok (ARR – annualized relapse rate) před zahájením léčby byl 2,08. Účinnost obou léčiv byla převzata z příslušných studií (AFFIRM, FREEDOMS), v nichž relativní pokles relapsů činil 68,1 % (natalizumab) a 54,0 % (fingolimod). Byly kalkulovány veškeré náklady – pořizovací náklady na farmakoterapii (dvouletý horizont): 1 047 975 Kč (natalizumab), 1 019 827 Kč (fingolimod); náklady na léčbu nežádoucích účinků, monitoraci, podávání léčiv (pouze natalizumab) a relapsy; náklady na relaps mírné, střední a vysoké intenzity: 4 468 Kč, 21 602 Kč a 36 762 Kč. Robustnost výsledku byla ověřena pomocí pravděpodobnostní analýzy senzitivity (PSA), kde jako deviace hodnot vstupů základního scénáře byly použity střední chyby průměru (SE), resp. 20 % (v případě, že SE nebyly k dispozici).

Výsledky základního scénáře ukazují, že ve dvouletém časovém horizontu je při léčbě natalizumabem zabráněno 2,83 relapsům při celkových nákladech 1 119 434 Kč, zatímco při léčbě fingolimodem je zabráněno 2,25 relapsům při celkových nákladech 1 099 601 Kč. Natalizumab je tedy o málo nákladnější intervencí (o 19 833 Kč), zároveň však intervencí účinnější, neboť ve dvouletém časovém horizontu zabraňuje o 0,59 relapsů více v porovnání s fingolimodem. Inkrementální náklady na 1 relaps, jemuž bylo zabráněno, tak činí 33 813 Kč. Analýza PSA pak prokázala, že v rámci modelací je natalizumab s pravděpodobností 98 % efektivnější intervencí, a s pravděpodobností 44 % je dokonce dominantní intervencí (generuje nižší náklady a zároveň je účinnější) ve srovnání s fingolimodem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky