Vliv očkování na výši nákladů na chřipku u zaměstnaných osob

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Analýzy nákladové efektivity
Autoři: Václava Černá, Jana Skoupá
Autoři - působiště: Pharma Projects s.r.o.
Klíčová slova: chřipka, vakcinace, náklady, zaměstnavatel

Souhrn

Cílem této farmakoekonomické analýzy bylo odhadnout a vyčíslit ekonomické náklady, které vznikají v souvislosti s chřipkovým onemocněním u ekonomicky aktivní části české populace. Náklady byly hodnoceny jak z pohledu plátce (pojišťoven, popř. státu), tak z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. Následně byl hodnocen vliv očkování proti chřipce v této cílové populaci na snížení celkových nákladů celkově i z hlediska jednotlivých subjektů. V použitém modelu byl uvažován zaměstnavatel jako plátce očkování proti chřipce, které nabízí svým zaměstnancům jako zaměstnanecký benefit.

Průměrné náklady na jednoho pacienta nemocného chřipkou přesahovaly 58 000 korun. Nejvýznamnější část těchto nákladů představuje ztráta HDP spojená s absencí zaměstnanců v pracovním procesu během pracovní neschopnosti (55 %), a dále náklady zaměstnavatele tvořené vyplácenou náhradou mzdy a také ušlým ziskem, který nebyl vytvořen v době pracovní neschopnosti (34 %).

Pro zaměstnavatele, který v modelu nese náklady na očkování, je tato investice náklady šetřící v případě, že frekvence výskytu chřipkového onemocnění u zaměstnanců přesáhne 2 % (při předpokládané účinnosti vakcinace 81,2 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky