Analýza nákladové efektivity dabigatranu v kardiovaskulární indikaci u pacientů s fibrilací síní

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Analýzy nákladové efektivity
Autoři: Jana Skoupá
Autoři - působiště: Pharma Projects, s. r. o., Praha
Klíčová slova: dabigatran, nákladová efektivita, fibrilace síní

Souhrn

Předložená analýza nákladové efektivity hodnotí náklady a přínosy dabigatranu v indikaci prevence cévní mozkové příhody, systémové embolizace a mortality z vaskulárních příčin u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. Markovův model porovnával dabigatran a současný standard v léčbě – warfarin – v celoživotním horizontu z perspektivy plátce. Klinická data vycházela ze studie RE-LY, náklady odpovídaly současné úrovni úhrad léčivých přípravků a výkonů v podmínkách České republiky. Výstupy byly náklady/QALY a náklady na rok získaného života (LYG).

V základním scénáři byly zjištěny náklady/QALY na úrovni 641 083 Kč a náklady na LYG 723 545 Kč. V rámci analýzy senzitivity byly modelovány relevantní vstupy, zejména věk léčených a účinnost warfarinizace hodnocená INR. Při modelaci vstupů se náklady na QALY pohybovaly v rozmezí 440 000 – 865 000 Kč.

Provedená analýza nákladové efektivity prokázala, že dabigatran je nákladově efektivní intervencí u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. Jak náklady na QALY, tak i náklady na LYG se pohybovaly pod obecně přijímanou hranicí nákladově efektivní intervence v České republice.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky