Náklady na hypoglykemické stavy u pacientů s diabetes mellitus: cost-of-illness studie

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nákladové analýzy
Autoři: Klára Kruntorádová 1,2
Ester Suchánková 1
Jiří Klimeš 1,3
Tomáš Doležal 1
Autoři - působiště: 1 Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s., Praha
2 CzechHTA, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra biomedicínské techniky, České vysoké učení technické v Praze
3 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze
Klíčová slova: hypoglykemie, nákladová analýza

Souhrn

Cíl: Hypoglykemie je komplikací diabetu a faktorem limitujícím antidiabetickou terapii a přispívá k zvýšenému čerpání zdravotní péče. Snižuje kvalitu života pacienta a omezuje jeho produktivitu, tudíž náklady na hypoglykemickou příhodu mají dopad na celou společnost. Řada studií již hodnotila náklady na hypoglykemie, nicméně doposud nebyla publikována žádná česká studie, která by se zabývala touto problematikou.

Metodika: Přímé a nepřímé náklady na mírnou, středně závažnou a závažnou hypoglykemickou příhodu byly kalkulovány pomocí micro-costing přístupu. Experti v oblasti diabetologie byli osloveni s cílem získat informace ohledně frekvence a typu čerpané zdravotní péče a ztráty produktivity pacienta dle stupně závažnosti hypoglykemické příhody.

Výsledky: Přístup k hypoglykemické příhodě (HP) se liší v závislosti na definici a klasifikaci. Příhoda může vést ke zvýšené utilizaci zdravotních služeb v důsledku zvýšeného procenta návštěv ambulance lékaře, potřeby záchranné služby, hospitalizace a spotřeby medikace. HP také způsobuje snížení počtu odpracovaných hodin, tedy omezení pracovní produktivity pacienta. Náklady na hypoglykemickou příhodu rostou se závažností události. V naší analýze náklady v případě mírné, středně závažné a závažné hypoglykemie byly 165 Kč, 3 216 Kč a 22 468 Kč. Většinu celkových nákladů tvořily přímé náklady (76,0 % středně závažná a 85,1 % závažná událost). Mírná hypoglykemická příhoda byla definována jako nečerpání zdravotní péče, tudíž celkové náklady odpovídaly nepřímým nákladům.

Závěr: Tato analýza hodnotila ekonomický dopad hypoglykemické příhody na zdravotní systém a produktivitu pacienta. Redukce výskytu hypoglykemických příhod a jejich závažnosti přinese prospěch pro pacienta a snižuje náklady.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky