Klinické a ekonomické dopady komunitní pneumonie u dospělých pacientů v zemích Visegrádské skupiny: burden of disease

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nákladové analýzy
Autoři: Aleš Tichopád 1
Igor Gembula 2
Balázs Szigeti 3
Anna Ballóková 4
Karina Jahnz-Różyk 5
Autoři - působiště: 1 CEEOR s.r.o., Praha, Česká republika
2 CEEOR Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovensko
3 CEEOR Hungary Kft., Budapešť, Maďarsko
4 1. LF UK, Praha, Česká republika
5 ISPOR Chapter, Polsko
Klíčová slova: komunitní pneumonie, incidence onemocnění, prevalenční nákladová analýza, země Visegradské skupiny

Souhrn

Tato publikace v českém jazyce je výtahem ze zpráv čtyř národních zdravotně ekonomických studií provedených společností CEEOR v roce 2010 v zemích Visegrádské skupiny s cílem stanovení incidence na 100 000 obyvatel, smrtnosti a přímých medicínských nákladů na komunitní pneumonie (KP) u hospitalizovaných a ambulantních dospělých pacientů starších 50 let v České republice (ČR), na Slovensku (SR), v Polsku (PL) a v Maďarsku (HU). Bylo provedeno jak retrospektivní hodnocení pacientských záznamů v centrech, tak analýza dat získaných z národních evidenčních úřadů a ze záznamů o úhradách ze zdravotního pojištění. U skupiny pacientů ve věku ≥ 50 let byla incidence hospitalizace pro KP na 100 000 osob a rok následující: 456,6 (ČR), 504,6 (SR), 363,9 (PL) a 845,3 (HU). Průměrná smrtnost na jednoho nemocného byla ve sledovaném regionu 19,1 %, přičemž v jednotlivých zemích byla následující: 21,7 % (ČR), 20,9 % (SR), 18,6 % (PL) a 17,8 % (HU). Incidence na 100 000 obyvatel, smrtnost a pravděpodobnost hospitalizace se zvyšovaly s věkem. Celkové náklady na KP byly v přepočtu 12 579 543 € (ČR), 9 160 774 € (SR), 22 409 085 € (PL) a 18 298 449 € (HU); přičemž hospitalizace představovala přes 90 % přímých nákladů na léčbu. Zátěž způsobená KP v zemích střední a východní Evropy stoupá s rostoucím věkem, přičemž u starší populace zvyšuje náklady na léčbu KP hlavně míra hospitalizace. Smrtnost je obecně vyšší, než je uváděno v zemích západní Evropy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky