Příprava dospělých pacientů s idiopatickou trombocytopenickou purpurou k invazivnímu výkonu

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Přehledové práce
Autoři: Jana Skoupá
Autoři - působiště: Medicínské datové centrum 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: idiopatická trombocytopenická purpura, intravenózní imunoglobulin, romiplostim, náklady

Souhrn

U pacientů s imunitní trombocytopenií (ITP), kteří jsou připravováni k invazivnímu výkonu, je prováděna úprava počtu trombocytů. Standardně jsou využívány intravenózní imunoglobuliny (IVIG) v dávce 1g/kg tělesné hmotnosti s opakováním po 24–48 hodinách nebo v dávce 0,4 mg/kg tělesné hmotnosti po dobu 5 dní. Stále častěji je off-label používán romiplostim, jeho účinnost a bezpečnost byla prokázána v několika menších klinických studiích i kazuistikách z českého prostředí. Cílem práce bylo porovnat náklady na IVIG a romiplostim v této indikaci.

Vyšli jsme z publikované literatury a dávkování podle SPC (pro IVIG), resp. klinických dat (pro romiplostim). Náklady zahrnovaly pouze medikaci v úhradách platných v měsíci únoru 2014. Analýza byla provedena pro pacienta s tělesnou hmotností 70–90 kg.

Ve všech scénářích a dávkovacích schématech byl romiplostim náklady šetřící alternativou. Výsledky tak naznačují, že romiplostim je u pacientů s ITP, připravovaných k invazivnímu výkonu, ekonomicky výhodnou off-label alternativou.

Kompletní znění článku v PDF

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky