Analýza užitečnosti nákladů při léčbě romiplostimem v porovnání se standardní léčbou u pacientů s imunitní trombocytopenií v podmínkách České republiky

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Přehledové práce
Autoři: Tomáš Březina, Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Hana Mašková
Autoři - působiště: Amgen s.r.o, Praha
Value Outcomes, s.r.o
Klíčová slova: cost-utility analýza, imunitní trombocy topenie, eltrombopag, romiplostim

Souhrn

Romiplostim je nový agonista receptoru pro trombopoetin, který byl v posledních třech letech v České republice dočasně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro léčbu refrakterní imunitní trombocytopenie. Pro účely žádosti o stanovení výše a podmínek trvalé úhrady romiplostimu v České republice byl vytvořen model analyzující užitečnost nákladů, který byl postaven na datech z reálné klinické praxe.

Kompletní znění článku v PDF

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky