Analýza nákladové efektivity programu ITAREPS pro prevenci relapsů u pacientů se schizofrenií

Číslo: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Nákladové analýzy
Autoři: Tomáš Mlčoch
Tomáš Doležal
Jiří Klimeš
Autoři - působiště: Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA)
Klíčová slova: program ITAREPS, schizofrenie, relaps, Markovův model, analýza nákladové efektivity

Souhrn

Tento článek zkoumá nákladovou efektivitu programu ITAREPS, zaměřeného na včasný záchyt relapsů u pacientů se schizofrenií. V klinických studiích program potvrdil vysokou účinnost ve smyslu snížení relapsů. Markovův model postavený převážně na těchto datech o účinnosti ukázal, že ITAREPS je rovněž vysoce nákladově efektivní intervencí pro pacienty se schizofrenií. ITAREPS je dokonce náklady šetřící, tedy přináší vyšší zisk QALY při nižších celkových nákladech ve zvoleném 20letém horizontu. Po prozkoumání nejistoty pomocí pravděpodobnostní analýzy senzitivity (Monte Carlo simulace) a analýzy scénářů můžeme uzavřít, že i přes nejistotu ve vstupních parametrech je ITAREPS vysoce nákladově efektivní. Je proto žádoucí, aby ITAREPS byl hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, protože přinese jejich úsporu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky