Pacientské programy a jejich vliv na adherenci k léčbě chronických onemocnění

Číslo: 5 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoekonomika
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Mgr. Lada Lžičařová
Autoři - působiště: VALUE OUTCOMES, Praha
Klíčová slova: chronická onemocnění, adherence, podpůrné pacientské programy, adalimumab
Citace: Doležal T, Lžičařová L. Pacientské programy a jejich vliv na adherenci k léčbě chronických onemocnění. Farmakoterapie 2016;5(12):717–720.

Souhrn

Zásadním předpokladem pro dosažení léčebných cílů u pacientů s chronickým onemocněním je dobrá adherence, jak se však v praxi ukazuje, právě u těchto pacientů je adherence velmi často špatná. Ke zlepšení adherence pacientů k léčbě chronických onemocnění jsou využívány rozmanité programy, spočívající především v opakované edukaci pacientů, připomínání správného užívání léků a individuálních konzultacích. O účinnosti a významu tohoto přístupu svědčí pacientský program pro adalimumab (AbbVie Patient Support Program), jehož implementace u nemocných s psoriázou a psoriatickou artritidou vedla k signifikantnímu zvýšení adherence a snížení nákladů.

Literatura

Doležal T, Lžičařová L. Pacientské programy a jejich vliv na adherenci k léčbě chronických onemocnění. Farmakoterapie 2016;5(12):717–720.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky