Guselkumab versus adalimumab: studie VOYAGE 2

Číslo: 2 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

Guselkumab je nově vyvíjená protilátka namířená proti interleukinu IL-23, která v dosavadním testování vykazovala účinnost u nemocných s psoriázou. Nově byla hodnocena ve studii III. fáze u nemocných se středně těžkou až těžkou psoriázou, a to oproti placebu či adalimumabu, včetně hodnocení účinnosti u nemocných nedostatečně reagujících na adalimumab. Na konci 16. týdne bylo skóre IGA (Investigator Global Assessment) 0/1 dosaženo u 84,1 % vs. 8,5 % nemocných a PASI 90 u 70,0 % vs. 2,4 % nemocných léčených guselkumabem vs. placebem. Guselkumab byl nicméně rovněž signifikantně účinnější oproti adalimumabu. Ve 28. a 48. týdnu bylo s touto novou protilátkou dosaženo i výrazně delšího přetrvávání odpovědi. Mezi nemocnými nedostatečně reagujícími na adalimumab bylo převedením na guselkumab dosaženo odpovědi PASI 90 ve 48. týdnu u 66,1 %. Profil nežádoucích účinků se mezi skupinami nemocných významně nelišil.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky