Diabetologie

 

Ročník 2010

Farmakoekonomika inzulinových analog adaptací modelu CORE Diabetes na specifika České republiky

Ester Suchánková;Tomáš Doležal1;Karel Rychna;Marek Honka;Dagmar Bartášková

Číslo 1 / 2010

 

Ročník 2008

Nákladová efektivita rosiglitazonu u diabetiků 2. typu v podmínkách České republiky – výsledky adaptace modelu DiDACT

Tomáš Doležal;Zuzana Písaříková;Jana Skoupá;Dagmar Bartášková;Sarah Whiteread;Matthew Taylor

Číslo 2-3 / 2008

Inzulin glargin v léčbě diabetu 2. typu

Číslo 2-3 / 2008

Pracovní den ČFES na téma diabetes mellitus

Michal Prokeš

Číslo 1 / 2008

Dlouhodobé klinické výsledky a nákladová efektivita terapie inzulinem detemir v kombinaci s inzulinem aspart u diabetiků 1. typu na podkladě modelu CORE v rámci České republiky

Tomáš Doležal;Dagmar Bartášková;Zuzana Písaříková;Marek Honka;Karel Rychna;John Clegg;William J. Valentine

Číslo 1 / 2008

Nákladově efektivní exenatid

Číslo 1 / 2008

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky